top of page
Anker 1
 • Selger dere klippekort?
  Nei, men du kan kjøpe dagspass (79,-) eller månedsavtale (229,-).
 • Gratis prøvetime?
  Ønsker du å teste treningssenteret? Alle som ønsker å prøve oss må registrere seg på nett og kjøpe dagspass (79,-). Dette kan du kjøpe her.
 • Hvor gammel må jeg være for å trene hos dere?
  Innmelding kan skje det året man fyller 14 gjennom foresattes underskrift.
 • Kan jeg låne bort medlemskapet mitt til noen andre enn meg selv?
  Medlemskapet ditt er strengt personlig og kan ikke lånes bort til noen andre. Her er det ingen unntak. Du har heller ikke lov til å slippe noen inn på senteret hvis de ikke har et eget, gyldig medlemskap.
 • Hvordan kommer jeg meg inn på senteret?
  For å komme deg inn på GO Training må du først registrere deg som medlem hos oss. Når du har registrert deg som medlem hos oss, må du laste ned appen "Membro" for å få tilgang til senteret. I appen får du en egen kode som du skanner med ved inngangen og ved porten innenfor døra. Har du problemer med å komme deg inn med appen, ta kontakt med Membros support iBooking direkte: Telefon: +47 902 08 490 Epost: gotraining@aha.no iBooking kontakter du også dersom du har problemer med å opprette medlemskap hos oss. Får du ikke svar med én gang kan du ta kontakt med oss via vårt kontor på telefonnummer: 73 89 00 00. Merk at vår kontortelefon kun er bemannet mandag-fredag mellom kl. 08:00-16:00.
 • Jeg har problemer med å opprette medlemskap hos GO Training. Hva gjør jeg?
  Har du problemer med å opprette medlemskap hos GO Training, må du ta kontakt med iBooking som håndterer medlemskapene våre gjennom Membro. iBooking tar du kontakt med enten på telefon eller mail: Telefon: +47 902 08 490 Epost: gotraining@aha.no Dette gjelder også dersom du får problemer med å bruke appen "Membro". Får du ikke svar med én gang kan du ta kontakt med oss via vårt kontor på telefonnummer: 73 89 00 00. Merk at vår kontortelefon kun er bemannet mandag-fredag mellom kl. 08:00-16:00.
 • Våre senterregler
  1. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 2. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Disse finnes som oppslag ved inngangen på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse: Utsyr skal settes på plass etter bruk. Det er ikke tillatt å reservere utsyr. Skap som medlemmet benytter, skal tømmes før man forlater senteret. Låsen åpnes automatisk etter 4 timer og senteret har ikke ansvar for innhold i skapet. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret. Klær og sko skal være rene. Det oppfordres til å kle seg anstendig i treningssenteret. Trening uten sko er ikke tillatt. Adgangskontroll. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 3.000, -. 3. Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv.) pga. medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht. gjeldene prisliste. 4. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn. 5. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.
 • Når trekkes månedsavgiften?
  Månedsavgift på avtalegiro trekkes den 28. i hver måned. Dette er betaling for den påfølgende måneden. Denne datoen kan ikke endres.
 • Hva koster det å trene på GO Training?
  Oversikt over våre priser finner du ved å klikke her.
 • Hvordan får jeg 10% på GO Padel ved å være medlem her?
  Har du årsmedlemskap hos oss, får du 10% rabatt for booking av padelbane hos GO Padel. Du finner mer informasjon om dette her.
 • Hvordan og når kan jeg si opp medlemskapet mitt?
  Dagspass og helgepass Dersom du har kjøpt et dagspass hos oss, vil du ha adgang til senteret under hele åpningstiden den dagen. Du betaler kun én gang, og avtalen er ikke løpende. Det samme gjelder for helgepass. Månedsmedlemskap Dersom du har kjøpt et månedsmedlemskap hos oss, har du adgang til senteret i 30 dager. Dette medlemskapet har én måned bindingstid, hvor siste faktura har forfall i samme måned som oppsigelse leveres. Årsmedlemskap Dersom du har kjøpt et årsmedlemskap hos oss, har du adgang til senteret hele året. Medlemskapet har 12 måneders bindingstid, og kan ikke sies opp i denne perioden. Etter 12 måneder kan medlemskapet sies opp, og siste faktura har forfall i samme måned som oppsigelse leveres. Oppsigelse gjøres skriftlig til over mail, og regnes som gyldig først når du har mottatt skriftlig bekreftelse fra GO Training. *Med forbehold om at eventuell bindingstid er fullført.
 • Kan jeg fryse avtalen?
  Regler ved frys av medlemskap Frys innvilges ved sykdom dokumentert ved legeattest for perioden det gjelder. Studenter og pensjonister får mulighet til å fryse medlemskapet maksimalt 2 ganger inntil 2 måneder hver gang i løpet av en 12 mnd. periode. Medlemskapet kan ikke sies opp når det er fryst. Frys av medlemskontrakt må være fastsatt og godkjent på forhånd og dokumentasjon må følge fryssøknaden. Frys registreres i hele måneder, men ikke nødvendigvis fra den 1. Frys er ikke godkjent før du som medlem mottar skriftlig bekreftelse fra kundeservice. Søknad om frys skal sendes på mail minimum 3 uker før frysperiodens start. Søknaden har ikke tilbakevirkende kraft. Ved alle tilfeller av frys vil man bli belastet et adm.gebyr på kr 99,-.
 • Fotografering
  Ta hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningssenteret. Fotografering/selfies er ikke tillatt i garderobene.
 • Har GO Training nulltoleranse for doping?
  Ja, på vårt senter har vi nulltoleranse for alle typer og former av forbudte prestasjonsfremmende midler.
 • Kan jeg trene i singlet?
  Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og oppfordrer derfor alle til å kle seg anstendig i treningssalene. I vårt senter kan man trene i anstendige singletter som dekker mage og rygg. Det ikke tillatt å trene i bar overkropp eller uten sko.
 • Miljø og parkering
  Gratis parkering, men tenk på miljøet! Det er gratis å parkere ved vårt treningssenter. I henhold til vår miljøprofil oppfordrer vi alle medlemmer til å gå, sykle eller ta kollektiv transport til vårt senter så langt det er mulig for den enkelte.
 • Våre senterregler
  1. Ansvar. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Senteret fraskriver seg ethvert ansvar på tap og skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold i senteret, herunder tap og skader på personlige klær og eiendeler. 2. Medlemmet plikter å holde seg orientert om, og følge ordensreglene som gjelder på senteret. Disse finnes som oppslag ved inngangen på senteret. Ordensregler som gjelder ved avtaleinngåelse: Utsyr skal settes på plass etter bruk. Det er ikke tillatt å reservere utsyr. Skap som medlemmet benytter, skal tømmes før man forlater senteret. Låsen åpnes automatisk etter 4 timer og senteret har ikke ansvar for innhold i skapet. Sko som ble benyttet ved ankomst er ikke tillatt brukt i senteret. Klær og sko skal være rene. Det oppfordres til å kle seg anstendig i treningssenteret. Trening uten sko er ikke tillatt. Adgangskontroll. Medlemmet har ikke under noen omstendigheter tillatelse til å slippe andre inn på senteret. Dette gjelder også andre medlemmer. Dette kan medføre et tilleggsgebyr på kr 3.000, -. 3. Tap. Ved tap av adgangstegn må medlemmet varsle senteret umiddelbart slik at dette sperres. Hvis senteret lider noen former for økonomisk tap (tyveri, hærverk osv.) pga. medlemmets mistede adgangstegn før dette er registrert mistet, kan medlemmet bli stilt til erstatningspliktig ansvar for tapet. Medlemmet må betale for nytt adgangstegn iht. gjeldene prisliste. 4. Doping. Bruk/kjøp/salg av doping eller mistanke om dette er oppsigelsesgrunn. 5. Overtredelse. Ved overtredelse av betingelser eller regler, kan senteret bortvise medlemmet umiddelbart, samt bringe avtalen til opphør med øyeblikkelig virkning uten plikt til å refundere innbetalt medlemsavgift.

Download the Membro app

As a member of GO Training, you use the Membro app to enter the centre. When you become a member, you receive a code via text message which is used for logging in!

Membro.png
bottom of page